JOR 2011/36, Rechtbank Leeuwarden 21-07-2010, BN2108, HA ZA 10-243

Inhoudsindicatie

Internationaal privaatrecht, Verbintenis uit overeenkomst tot afleveren en controleren bouwtekeningen en uitvoeren tekenwerkzaamheden, Bevoegdheid rechter, Toepasselijk recht, Verwijzing naar HVJ EG 6 oktober 1976, NJ 1977, 169 en HvJ EG 23 april 2009, NIPR 2009, 130, Tussenvonnis

Samenvatting

De overeenkomst tussen partijen kan niet worden gekwalificeerd als een overeenkomst tot koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken. De overeenkomst tussen partijen betrof niet enkel en in hoofdzaak het afleveren van bouwtekeningen, maar ook en veeleer het – tegen betaling – …

Verder lezen
Terug naar overzicht