JOR 2011/365, Gerechtshof Amsterdam 31-05-2011, , 200.064.736/01

Inhoudsindicatie

Effectenlease, Vernietiging van effectenleaseovereenkomst heeft geen gevolg voor geldigheid van vaststellingsovereenkomst

Samenvatting

Met de grieven in het principale appel klaagt Varde op verschillende gronden over het oordeel van de kantonrechter dat haar vordering afstuit op het verweer van Kizilirmak dat zijn echtgenote Batti de effectenleaseovereenkomsten heeft vernietigd.

De klacht is gegrond. Varde heeft erop gewezen dat haar vordering is gebaseerd op de vaststellingsovereenkomst. Met die overeenkomst is beoogd om onzekerheid of geschil omtrent hetgeen rechtens geldt ter zake de effectenleaseovereenkomsten te voorkomen of te beëindigen. Daarmee…

Verder lezen