JOR 2011/386, Rechtbank Haarlem 27-10-2011, BU4097, KG RK 11-831 (met annotatie van mr. A. Steneker)

Inhoudsindicatie

Beslag- en executierecht, Vormerkung, Is derdenbeslag op koopsom onder koper, wiens koop van registergoed is ingeschreven, mogelijk, Belangenafweging, Andere vorm van conservatoir beslag mogelijk, Verwijzing naar HR 8 oktober 2010, «JOR» 2010/333, m.nt. Bartels

Samenvatting

Gelet op Hoge Raad 8 oktober 2010, «JOR» 2010/333, m.nt. Bartels (Van den Berg Makelaardij/Bernhard) is derdenbeslag onder de koper van een onroerende zaak mogelijk. …

Verder lezen
Terug naar overzicht