JOR 2011/73, Rechtbank Haarlem 07-07-2010, BO2153, HA ZA 08-307 (met annotatie van mr. A.F.J.A. Leijten)

Inhoudsindicatie

(Indirect) tegenstrijdig belang, Voor niet in statuten geregelde gevallen van tegenstrijdig belang moet op wettelijke regeling worden teruggevallen, Niet vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder onbevoegd derde te machtigen, Rvc van beursgenoteerde moedermaatschappij bekrachtigt overeenkomst van dochter, Mogelijkheid van bekrachtiging door aandeelhouders ex art. 3:58 BW laat mogelijkheid van bekrachtiging ex art. 3:69 BW onverlet, Gebrek in besluitvorming doet aan effectiviteit van bekrachtiging van de externe vertegenwoordigingshandeling niet af

Samenvatting

Samar stelt in conventie dat Tie Nederland is tekortgeschoten in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht