JOR 2011/96, Rechtbank Haarlem 29-09-2010, BO2396, HA ZA 09-1495, HA ZA 10-365 (met annotatie van mr. R.I.V.F. Bertrams)

Inhoudsindicatie

Toestemming ex art. 1:88 lid 1 aanhef en onder c BW niet vereist bij geldleningovereenkomst, Verwijzing naar HR 29 november 2002, «JOR» 2003/1, m.nt. Verdaas

Samenvatting

Volgens art. 1:88 lid 1 aanhef en onder c BW behoeft een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot voor overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht