JOR 2011/98, Rechtbank Haarlem 10-11-2010, BO8391, HA ZA 10-382

Inhoudsindicatie

Faillissement DSB Bank, Herfinanciering van leningen, Aansprakelijkheid bank, Geen schade geleden, aangezien schuldenlast niet is verslechterd door herfinanciering

Samenvatting

Niet in geschil is dat gedaagde (in conventie) een direct opeisbaar bedrag van € 28.043,88 aan failliet verschuldigd is. De vraag is of gedaagde dit bedrag (gedeeltelijk) kan verrekenen. Gebleken is dat gedaagde, voordat hij in 2008 een lening afsloot bij failliet, reeds twee leningen had bij de Postbank voor in totaal een bedrag van € …

Verder lezen
Terug naar overzicht