JOR 2012/106, Rechtbank Haarlem 24-01-2012, , KG ZA 11-532 (met annotatie van mr. J.E. Jansen)

Inhoudsindicatie

Aandelen, Winstverdeling, Statutaire bepaling bevat vervaltermijn van vijf jaar voor dividenduitkering, Partijen zijn aan deze vervaltermijn gebonden, Stuiting of schorsing van de termijn niet mogelijk, omdat verjaringsregels niet van toepassing zijn

Samenvatting

Eiseressen hebben aan hun vordering ten grondslag gelegd dat hen als aandeelhouder van Forward Busisness Parks 2000 NV (“Forward”) een bedrag toekomt uit hoofde van uitgekeerde dividenden en uitkeringen uit reserves. Forward heeft hiertegen aangevoerd dat alle aanspraken op dividend en uitkeringen uit reserves (“dividenden”) zijn vervallen.

Verder lezen
Terug naar overzicht