JOR 2012/125, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 27-10-2010, BV7996, 153321/KG RK 10-672

Inhoudsindicatie

Executie door hypotheekhouder, Verzoek tot termijnstelling ex art. 545 Rv niet-ontvankelijk, Geen rechtens te respecteren belang nu bij toewijzing verzoek geen geldelijke uitkering van verkoopopbrengst te verwachten is

Samenvatting

Nadat de bank de onroerende zaak had laten taxeren – waaruit bleek van een actuele onderhandse verkoopwaarde van slechts € 425.000 tegenover een vordering van circa € 490.000 – heeft zij verzoekster bij brief d.d. 27 juli 2010 laten weten bij nader inzien de executie niet door te zetten. …

Verder lezen
Terug naar overzicht