JOR 2012/129, Gerechtshof Amsterdam 25-10-2011, , 200.086.333/01 (met annotatie van prof. mr. S.E. Bartels)

Inhoudsindicatie

Huurbeding, Geen analoge toepassing art. 3:264 BW in geval van pandrecht op lidmaatschapsrecht in coöperatie

Samenvatting

De wetgever heeft voor het hypotheekrecht de in art. 3:264 BW vervatte regeling vastgesteld en daarmee een inbreuk op de beschermde positie van de huurder van woonruimte aanvaard. Het pandrecht kent, net als het hypotheekrecht, een specifieke wettelijke regeling. De wetgever heeft daarin niet een met het hypotheekrecht vergelijkbare regeling over het huurbeding opgenomen. De betekenis daarvan is in dit geding ongewis…

Verder lezen
Terug naar overzicht