JOR 2012/139, Rechtbank Haarlem 16-02-2012, BV7745, KG ZA 11-587 (met annotatie van prof. mr. L.G. Verburg)

Inhoudsindicatie

Ontslag statutair bestuurder, Dubbele band bestuurder-vennootschap, Ontslag leidt in casu niet tot beëindiging managementovereenkomst met dochtervennootschap, Partijen hebben zelf de samenhang tussen het bestuurderschap en de managementovereenkomst losgelaten

Samenvatting

i. Het ontslag van A Beheer BV als bestuurder van D Beheer BV (“D”; aandeelhouder en bestuurder van schildersbedrijf A BV).

Voorshands heeft A niet aannemelijk gemaakt dat (de totstandkoming van) het ontslagbesluit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Nu voorts niet is gesteld of gebleken dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht