JOR 2012/14, Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 08-11-2011, , 304

Inhoudsindicatie

Effectendienstverlening, Adviesrelatie, Onvolledige advisering, Schadevergoedingsplicht, Gedeeltelijk eigen schuld belegger, Bindend advies

Samenvatting

Tussen Consument en Aangeslotene bestaat een effectendienstverleningsrelatie op basis van advies. De Commissie beantwoordt de vraag of het advies van Aangeslotene tot aankoop van de effecten een advies is geweest dat een redelijk handelend en redelijk bekwaam beleggingsadviseur niet had mogen geven, bevestigend. Vast staat dat de effecten in een aantal opzichten afwijken van traditionele obligaties. Uit de specifieke kenmerken van de effecten vloeien bijzondere risico’s voort waardoor…

Verder lezen