JOR 2012/143, Gerechtshof Amsterdam 07-02-2012, BV7329, 200.097.019/01 (met annotatie van mr. A. Doorman)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Enquêtegerechtigden, Aandeelhouders in buitenlandse moedervennootschap worden aangemerkt als economisch gerechtigden in Nederlandse dochtervennootschap, Economische werkelijkheid, Patstelling tussen bestuurders van moedervennootschap die besluitvorming door bestuur en in ava dochtervennootschap onmogelijk maakt, Gegronde reden voor twijfel aan een juist beleid, Onderzoek bevolen, Onmiddellijke voorzieningen: benoeming tijdelijk, zelfstandig bevoegde bestuurder met doorslaggevende stem en aandelenoverdracht (51%) ten titel van beheer aan tijdelijk bestuurder, Verwijzing naar HR 8 april 2011, «JOR» 2011/178, m.nt. Doorman

Verder lezen
Terug naar overzicht