JOR 2012/144, Gerechtshof Amsterdam 21-02-2012, BV7343, 200.088.169/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure Crucell, Uitkoop na openbaar bod, Positie Bank of New York Mellon en ADSs, Prijs over te dragen aandelen, Vaststellen billijke prijs (art. 2:359c lid 6 BW), Aansluiting bij biedprijs

Samenvatting

Eiser JJC heeft zich primair op het standpunt gesteld dat Bank of New York Mellon als houder van aandelen moet worden aangemerkt en dat de door Bank of New York Mellon uitgegeven ADSs (American Depositary Shares) op één lijn moeten worden gesteld met (met medewerking van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht