JOR 2012/164, Gerechtshof Amsterdam 24-01-2012, BV1865, 200.069.533 (met annotatie van mr. M.H.E. Rongen)

Inhoudsindicatie

Factoring, Openbare cessie, Factoringovereenkomst geen ongeldige titel ex art. 3:84 lid 3 BW, Factoringovereenkomst vormt geldige cesssieakte ex art. 3:94 lid 1 BW, Vervolg op Rb. Utrecht 3 februari 2010, «JOR» 2010/140, m.nt. Biemans

Samenvatting

Art. 3:84 lid 3 BW bepaalt dat een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen…

Verder lezen
Terug naar overzicht