JOR 2012/182, Gerechtshof Amsterdam 13-03-2012, , 200.060.680/01 (met annotatie van mr. B.A. Schuijling)

Inhoudsindicatie

Misbruik van elektronische handtekening, Onzorgvuldig handelen door zowel bank als cliënt, Vergoedingsplicht bank vervalt op grond van billijkheidscorrectie

Samenvatting

Het hof stelt voorop dat Rahimi niet heeft bestreden dat voor de overboekingen van zijn spaarrekening naar zijn betaalrekening via Rabofoon een specifieke, hem toegezonden beveiligingscode nodig was. Tegen die achtergrond is de enkele stelling van Rahimi dat niet is aangetoond dat die code voor de omstreden overboekingen is gebruikt, ontoereikend om te aanvaarden dat die gelden misschien zijn overgeboekt zonder gebruik te maken van die…

Verder lezen