JOR 2012/183, Gerechtshof Amsterdam 21-03-2012, BV9945, 23-001973-10 (met annotatie van mr. J. Italianer)

Inhoudsindicatie

Voorwetenschap, Toetsingskader “gebruik maken van”, Verwijzing naar HvJ EU 23 december 2009, «JOR» 2010/70, m.nt. Nelemans (Spector Photo Group), Strafoplegging, Hoger beroep van Rb. Amsterdam 31 maart 2010, «JOR» 2010/232, m.nt. Italianer

Samenvatting

Naar het oordeel van het hof is op 18 december 2006 sprake geweest van concrete informatie ten aanzien van het voornemen van Parcom tot het doen van een bod op een circa 21% …

Verder lezen