JOR 2012/190, Gerechtshof Amsterdam 10-04-2012, BW3378, 200.071.274/01 (met annotatie van mr. B.J. van het Kaar)

Inhoudsindicatie

(Extra)territoriale reikwijdte en werking van een Nederlands beslag in het buitenland, Verklaringsplicht van derde, Tussenarrest

Samenvatting

Llanos Oil Exploration Ltd. (“Llanos Oil”) heeft conservatoir derdenbeslag gelegd ten laste van Ecopetrol SA onder ABN Amro (thans: RBS, verder “de bank”). Bij brief heeft de bank aan de beslagleggende deurwaarder bericht dat tussen haar en Ecopetrol geen rechtsverhouding bestaat, uit hoofde waarvan Ecopetrol op het tijdstip van beslag iets van de bank had te vorderen.

Llanos Oil heeft…

Verder lezen