JOR 2012/209, Gerechtshof Amsterdam 14-02-2012, BW1995, 200.079.334/01 (met annotatie van mr. drs. W.J.M. van Andel)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid, Toepassing van Ontvanger/Roelofsen, Betalingsonmacht vennootschap, Betalingsonwil statutair bestuurder/feitelijk leidinggevende, Bestuurder niet verplicht tot ‘bij herhaling’ zijn van geldschieter vennootschap, Achterwege laten van pogingen om aanvullende financiering te krijgen voor niet solvabele vennootschap leidt niet snel tot aansprakelijkheid, Bewijsposities, Bestuurder moet betalingsonmacht aannemelijk maken, Bestuurder niet per definitie aansprakelijk indien vennootschap afhankelijk is van één inkomstenbron, Selectieve betaling toegestaan teneinde bedrijvigheid vennootschap te kunnen waarborgen, Salarisbetaling aan bestuurder zelf is krachtig teken van betalingsonwil, Tussenarrest

Verder lezen
Terug naar overzicht