JOR 2012/214, Gerechtshof Amsterdam 08-05-2012, BW6589, 200.099.629/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoop, Vordering tot overdracht van twee aandelen in BV, Vennootschap naar Belgisch recht die de twee aandelen hield is opgehouden te bestaan, Vraag of de twee aandelen bij sluiting van de vereffening van de vennootschap a) naar Belgisch recht van rechtswege zijn overgegaan op eiseres of b) niet aan enige (rechts)persoon zijn overgegaan, Tussenarrest

Samenvatting

De OK gaat eerst in op de vraag of eiseres Terana SAS in haar vordering tot overdracht van de twee aandelen in het kapitaal van Retif…

Verder lezen
Terug naar overzicht