JOR 2012/22, Gerechtshof Amsterdam 19-05-2011, BQ5770, 200.085.126

Inhoudsindicatie

Eigen aangifte faillietverklaring, Misbruik van bevoegdheid

Samenvatting

Summierlijk is gebleken dat appellant in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Tevens is echter gebleken dat op voorhand moet worden uitgesloten dat er activa van enige betekenis aanwezig of te verwachten zijn en dat ook een onderzoek daarnaar door een te benoemen curator niet zinvol moet worden geacht. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat uit het recent gesloten en ambtshalve ter kennis genomen dossier met zaaknummer 200.073.545, waarin zich een aantal openbare…

Verder lezen
Terug naar overzicht