JOR 2012/221, Gerechtshof Amsterdam 01-05-2012, BW4825, 200.091.875/01 (met annotatie van mr. F.P.C. Strijbos)

Inhoudsindicatie

Opdracht, Assurantietussenpersoon had opdrachtgever moeten melden dat hij provisie zou ontvangen voor het afsluiten van de pensioenverzekering, Opdrachtovereenkomst tot stand gekomen onder invloed van dwaling, Rechtsgeldige vernietiging

Samenvatting

Onderzocht dient te worden of Tomorrow Pensioenconsultants BV (‘Tomorrow’) een jegens appellanten (‘IMC’) bestaande mededelingsverplichting heeft geschonden en zo ja, of deze schending heeft geleid of zal leiden tot een vernietiging van de overeenkomst van 6 september 2007 wegens dwaling.

Omtrent hetgeen in 2007 in de verzekeringsbranche ‘levende regels en opvattingen’ …

Verder lezen