JOR 2012/238, Gerechtshof Amsterdam 07-02-2012, BW2066, 200.081.984/01 (met annotatie van mr. R.I.V.F. Bertrams)

Inhoudsindicatie

Overeenkomst van geldlening en niet van borgtocht of hoofdelijk medeschuldenaarschap, Geen toestemming ex art. 1:88 lid 1 aanhef en onder c BW vereist, Hoger beroep van Rb. Haarlem 29 september 2010, «JOR» 2011/96, m.nt. Bertrams

Samenvatting

Of de overeenkomsten door appellant als geldlening zijn aangegaan dan wel in feite het karakter hadden van zekerheidstelling door appellant voor een lening van geïntimeerde aan Geto, dan wel voor wat hem betreft kwalificeren als borgtocht/hoofdelijk schuldenaarschap…

Verder lezen
Terug naar overzicht