JOR 2012/242, Gerechtshof Amsterdam 07-02-2012, BV8919, 200.075.430/01 (met annotatie van mr. H.J.M.M. van Boxel)

Inhoudsindicatie

Ontbinding en vereffening, Stuiting verjaring, Ontvanger stelt andere vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschuld van inmiddels ontbonden vennootschap, Voor (enkel) betekenen van akte is heropening vereffening niet nodig

Samenvatting

Ingevolge art. 2:19 lid 1, aanhef en sub c, BW wordt een rechtspersoon ontbonden na faillietverklaring door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel. Indien de rechtspersoon dan geen baten meer heeft, houdt hij ingevolge art. 2:19 lid 4 BW op te bestaan. …

Verder lezen
Terug naar overzicht