JOR 2012/255, Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 08-06-2012, , 2012-170

Inhoudsindicatie

Schending zorgplicht, Geldverstrekker had beide hoofdelijk schuldenaren persoonlijk de voorgenomen executie van de woning moeten aanzeggen, Schadevergoeding

Samenvatting

De vraag die aan de Commissie ter beantwoording ligt is of Consument in zijn hoedanigheid van hoofdelijk medeschuldenaar, zoals in de akte van geldlening opgenomen, door Aangeslotene op de hoogte had moeten worden gesteld van het voornemen tot executie van de woning van zijn zoon, tevens hoofdelijk medeschuldenaar.

Aangeslotene heeft Consument niet overeenkomstig art. 544 lid 1 Rv op de hoogte gesteld van de voorgenomen executie…

Verder lezen