JOR 2012/262, Rechtbank Haarlem 29-04-2011, BQ4139, F. 180289

Inhoudsindicatie

Verzoek tot verbod aan curator om beleggingsverzekeringen af te kopen, Verwijzing naar Hof Amsterdam 17 maart 2006, LJN AX6768

Samenvatting

Failliet zal door afkoop van zijn rechten ter zake van de twee beleggingsverzekeringen onredelijk worden benadeeld als bedoeld in art. 22a Fw. Daarvoor is het volgende redengevend. Failliet heeft verklaard dat hij in 1987 in dienst is getreden bij een Nederlandse vestiging van een Deens bedrijf dat toen geen pensioenvoorziening voor zijn medewerkers had getroffen en dat dit de reden was voor hem om de twee…

Verder lezen
Terug naar overzicht