JOR 2012/275, Rechtbank Leeuwarden 24-08-2011, BR5872, HA ZA 10-306 (met annotatie van mr. J.C.J. Wouters)

Inhoudsindicatie

Geen beroepsaansprakelijkheid notaris voor passeren hypotheekakte gefailleerde hypotheekgever, Verplichting notaris te zorgen voor rechtsgeldige hypotheekakte is inspanningsverbintenis, Onderzoeksplicht notaris, Geen schending zorgplicht, Geen schending garantie, Verwijzing naar HR 25 januari 1991, NJ 1992, 97

Samenvatting

De vraag of een op een schuldenaar rustende verbintenis een resultaats- dan wel een inspanningsverbintenis is, is een vraag van uitleg van de overeenkomst waaruit de in het geding zijnde verbintenis voortspruit. De aard van een opdracht als de onderhavige, waarmee werd beoogd dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht