JOR 2012/281, Rechtbank Maastricht 20-06-2012, BW9953, HA ZA 10-1127 (met annotatie van mr. dr. A.J.M. Klein Wassink)

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid (oud-)bestuurder jegens vennootschap, Beëindiging dienstbetrekking statutair bestuurder, Besluit van bestuurder om aan zichzelf als werknemer een “ontslagvergoeding” toe te kennen is nietig, De bevoegdheid tot het ontslaan van een bestuurder – en derhalve ook tot het vaststellen van een aan het ontslag gekoppelde vergoeding – is exclusief voorbehouden aan de ava, Tegenstrijdig belang bestuurder bij aangaan van overeenkomsten met vennootschap waarvan hij indirect bestuurder was, Informatieplicht jegens ava geschonden, Ernstig verwijt, Bestuurder aansprakelijk ex art. 2:9 BW, Tussenvonnis

Verder lezen
Terug naar overzicht