JOR 2012/283, Gerechtshof Amsterdam 03-07-2012, , 200.089.180 (met annotatie van mr. S.C.M. van Thiel)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid jegens schuldeiser vennootschap, Analoge toepassing Beklamel-norm op feitelijk bestuurder, Het aangaan van nieuwe verplichtingen namens de vennootschap in geval van het enkele ontbreken van een (gezonde) liquiditeitspositie en/of een zeker eigen vermogen kan niet tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden, Beslissend daarvoor zijn de bijzondere omstandigheden van het geval en niet de enkele (gangbare) bedrijfseconomische inzichten, In casu geen persoonlijke aansprakelijkheid (feitelijk) bestuurder, Hoger beroep van Rb. Amsterdam 25 augustus 2010, «JOR» 2011/108, m.nt. Borrius

Verder lezen
Terug naar overzicht