JOR 2012/30, HvJ EU 20-10-2011, , C-396/009 (met annotatie van prof. mr. P.M. Veder)

Inhoudsindicatie

Internationaal faillissementsrecht, Prejudiciële beslissing, Bevoegdheid om insolventieprocedure te openen, Centrum van voornaamste belangen vennootschap, Verplaatsing statutaire zetel vóór indiening verzoek tot opening insolventieprocedure, Vestiging, Verwijzing naar HvJ EG 2 mei 2006, «JOR» 2006/224, m.nt. Veder en HvJ EG 17 januari 2006, «JOR» 2006/59, m.nt. Wessels

Samenvatting

Voor de vaststelling van het centrum van de voornaamste belangen van een schuldplichtige vennootschap moet art. 3 lid 1, tweede…

Verder lezen
Terug naar overzicht