JOR 2012/302, Gerechtshof Amsterdam 03-04-2012, BW9630, 200.083.000/01 (met annotatie van mr. R.I.V.F. Bertrams)

Inhoudsindicatie

Borgtochtovereenkomst, Borgtocht of hoofdelijkheid, Bewoordingen in kredietovereenkomst niet doorslaggevend, Geen kredietbehoefte, Geen omzeiling mogelijk van bescherming ex art. 1:88 BW door hoofdelijkheid overeen te komen waar materieel sprake is van borgtocht

Samenvatting

De bank betwist niet dat zij wist dat uitsluitend J.G. Visser kredietbehoefte had. Vaststaat dat de bank op basis van het inkomen van J.G. Visser bereid was maximaal € 11.000 aan hem te lenen. J.G. Visser had voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht