JOR 2012/333, Gerechtshof Amsterdam 27-12-2011, BV0061, 200.072.668/01

Inhoudsindicatie

Tussentijdse beëindiging huurovereenkomst door curator ex art. 39 Fw, Schadevergoedingsbeding ROZ-model ontoelaatbaar, Verwijzing naar HR 14 januari 2011, «JOR» 2011/101, m.nt. JJvH

Samenvatting

De Hoge Raad heeft in het arrest van 14 januari 2001, «JOR» 2011/101, m.nt. JJvH (Aukema q.q./Uni-Invest) overwogen dat als algemeen uitgangspunt heeft te gelden dat het faillissement op zichzelf niet van invloed is op bestaande wederkerige overeenkomsten…

Verder lezen
Terug naar overzicht