JOR 2012/336, Rechtbank Leeuwarden 30-03-2012, BW5758, 12.286 (met annotatie van prof. mr. J.J. van Hees)

Inhoudsindicatie

Doorstart na faillissement, Toewijzing verzoek tot bevel aan curator tot (door)onderhandelen ten aanzien van doorstart gefailleerde onderneming, Afwijzing verzoek tot verbod aan curator tot sluiten activaovereenkomst met derde

Samenvatting

Een handelwijze waarbij uitvoering wordt gegeven aan een koopovereenkomst terwijl niet aan de opschortende voorwaarde was (en is) voldaan van toestemming door de rechter-commissaris, terwijl de bank als zekerheidsgerechtigde geen toestemming had gegeven aan de koopovereenkomst en op het moment dat uitvoering werd gegeven aan de koopovereenkomst geen toestemming had gegeven…

Verder lezen
Terug naar overzicht