JOR 2012/340, Gerechtshof Amsterdam 17-07-2012, BX4596, 200.088.725 (met annotatie van mr. B.A. Schuijling)

Inhoudsindicatie

Cessie, Factoring, Uitleg cessieverbod in algemene voorwaarden, Verwijzing naar HR 17 januari 2003, «JOR» 2003/52, m.nt. Rongen, Hoger beroep van Rb. Utrecht 2 maart 2011, «JOR» 2012/195, m.nt. Orval

Samenvatting

Het beding in art. 21.3 van de algemene voorwaarden dat partijen in deze zaak zijn overeengekomen, luidt: “Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intergamma zal Verkoper zijn rechten en verplichtingen uit de met Intergamma gesloten…

Verder lezen
Terug naar overzicht