JOR 2012/348, Gerechtshof Amsterdam 12-06-2012, BX1192, 200.083.414/01

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 BW, Vereniging, Financiële fraude door secretaris, Penningmeester heeft speciale verantwoordelijkheid ten aanzien van financieel beleid, Taakvervulling onvoldoende: risico van fraude niet afdoende onderkend en geen maatregelen genomen om schade te beperken, Ook een vrijwilliger moet zijn taak nauwgezet vervullen, Norm van art. 2:9 BW is van dwingend recht, Ernstig verwijt, Tussenarrest

Samenvatting

Uitgangspunt van art. 2:9 BW is dat het algemene beleid van een rechtspersoon, waartoe met name…

Verder lezen
Terug naar overzicht