JOR 2012/353, Gerechtshof Amsterdam 09-10-2012, , 200.077.145/01 (met annotatie van mr. A.F.J.A. Leijten)

Inhoudsindicatie

(Indirect) tegenstrijdig belang, Wegschrijven tegenstrijdig belang in statuten, Alleen in de in de statuten genoemde gevallen van (direct) tegenstrijdig belang is de bestuurder niet bevoegd te vertegenwoordigen, In casu deed zich een dergelijk geval niet voor, Hoger beroep van Rb. Haarlem 7 juli 2010, «JOR» 2011/73, m.nt. Leijten

Samenvatting

Tie Nederland BV betoogt dat zij niet aan de overeenkomst met Samar BV is gebonden, omdat haar bestuurder Dick Raman niet bevoegd was…

Verder lezen
Terug naar overzicht