JOR 2012/355, Gerechtshof Amsterdam (Vz. OK) 06-09-2012, , 200.111.204 OK (met annotatie van mr. H.J.M.M. van Boxel)

Inhoudsindicatie

Splitsing, Accountantsonderzoek, Verzoek tot goedkeuring om dezelfde persoon als accountant aan te wijzen, Verzoek heeft slechts betrekking op de verklaringen als bedoeld in art. 2:334aa lid 2 BW en art. 2:334bb BW jo. art. 2:94b BW, Bij de achtergrond en het doel van deze verklaringen past niet dat deze elk zowel door de splitsende als door de verkrijgende vennootschap zouden moeten worden afgelegd, Verzoeksters niet-ontvankelijk

Samenvatting

In geval van een (af)…

Verder lezen
Terug naar overzicht