JOR 2012/356, Gerechtshof Amsterdam 09-10-2012, , 200.107.637/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoop, Vordering is niet ingesteld tegen “de gezamenlijke andere aandeelhouders”, Eiseres niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering

Samenvatting

De OK is van oordeel dat Laco Nederland BV de gezamenlijke andere aandeelhouders niet, althans niet op deugdelijke wijze, heeft gedagvaard. Degenen die ten tijde van de omzetting op 3 december 1986 aandeelhouder van NV Kunstijsbaan Geleen waren, zijn als gevolg van de omzetting van rechtswege aandeelhouders in BV Glanerbrook geworden. De toonderaandelen in Kunstijsbaan Geleen zijn omgezet in aandelen op naam in…

Verder lezen
Terug naar overzicht