JOR 2012/357, Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 11-04-2011, , 83

Inhoudsindicatie

Vermogensbeheer, Vermogen van belegger is onvoldoende voor debiteurenrisico behoed, Schadevergoedingsverplichting

Samenvatting

Tussen partijen bestaat een vermogensbeheerrelatie. De Commissie concludeert dat de vordering van Consument faalt, voor zover deze ziet op een gebrek aan spreiding van fondsen waarin is belegd. Aan beleggingsproducten is ook het debiteurenrisico verbonden. Door de beleggingsbeslissing van Aangeslotene om 82,3% van het vermogen van Consument te beleggen in Dutch Power Notes, die allen door dezelfde emittent zijn uitgegeven, heeft Aangeslotene het vermogen van Consument onvoldoende voor het…

Verder lezen