JOR 2012/51, Gerechtshof Amsterdam 17-01-2012, BV1026, 200.070.039/01 (met annotatie van mr. B.J. de Jong)

Inhoudsindicatie

Wcam, Verbindendverklaring van massaschade-overeenkomst voor niet-Amerikaanse aandeelhouders Converium, Vervolg op Hof Amsterdam 12 november 2010, «JOR» 2011/46, m.nt. J.S. Kortmann

Samenvatting

Bij tussenbeschikking heeft het hof een voorlopig oordeel gegeven over zijn bevoegdheid om kennis te nemen van het verzoek. De bevoegdheid van het hof is in dit geding niet bestreden. Het hof ziet ook geen aanleiding om ambtshalve terug te komen van het voorlopig oordeel.

De overeenkomsten zijn op…

Verder lezen