JOR 2012/6, Gerechtshof Amsterdam 15-11-2011, , 200.080.959/01 (met annotatie van mr. E.E.U. Vroom)

Inhoudsindicatie

Winstreservering of dividenduitkering, KLM, Positie minderheidsaandeelhouders, Totstandkoming besluit van (prioriteits)ava KLM tot winstreservering niet in strijd met de statuten, Besluit doorstaat toets van redelijkheid en billijkheid, Hof bekrachtigt vonnis van Rb. Amsterdam 1 september 2010, «JOR» 2010/303, m.nt. Kuster

Samenvatting

Het hof behandelt eerst de grieven I en V samen, die zien op de totstandkoming van het besluit van de houders van prioriteitsaandelen van 3 juli 2008. Het hof stelt voorop…

Verder lezen
Terug naar overzicht