JOR 2012/71, Kantonrechter Maastricht 16-05-2011, BQ7678, 410937 EJ VERZ 11-86 (met annotatie van mr. J.M. Blanco Fernández)

Inhoudsindicatie

Stemrecht, VvE, Stemming over ontslag van bestuurder VvE, Bestuurder is zustervennootschap van groot-eigenaar van appartementen, Gezamenlijk belang van individuele eigenaren dient door uitoefening stemrecht gestalte te krijgen, Dat wordt volstrekt illusoir indien meerderheid van stemrechten in één hand is van een (niet particuliere) eigenaar, Terechte ontzegging stemrecht groot-eigenaar, Verzoek tot vernietiging ontslagbesluit afgewezen

Samenvatting

SVM, de ontslagen bestuurder van de VvE, verzoekt de kantonrechter om het ontslagbesluit en het besluit tot benoeming van een nieuwe…

Verder lezen
Terug naar overzicht