JOR 2012/76, Gerechtshof Amsterdam 07-02-2012, BV3011, 200.099.314/01 SKG (met annotatie van mr. J.M. Blanco Fernández)

Inhoudsindicatie

Besluitvorming, Ajax, Besluiten rvc van 16 en 25 november 2011 tot (voorgenomen) benoeming titulair directeuren en statutair bestuurders, Strijd met reglement rvc, Combinatie van totstandkomingsgebreken: te korte oproepingstermijn vergadering rvc en onvoldoende aankondiging van te behandelen onderwerpen voor vergadering van 16 november 2011, Commissaris Cruijff bewust buiten spel gezet door andere leden rvc, Uitvoering van besluiten onmiddellijk zo definitief in gang gezet dat daarop in redelijkheid niet teruggekomen kon worden, Besluiten rvc van 25 november 2011 derhalve zonder betekenis dan wel vernietigbaar, Besluitvorming behoort vrucht van onderling overleg…

Verder lezen
Terug naar overzicht