JOR 2012/90, Rechtbank Haarlem 08-09-2011, BT2484, HA RK 11-109

Inhoudsindicatie

Executoriaal beslag op aandelen, Afwijking statutaire blokkeringsregeling omdat deze executie aandelen onmogelijk maakt, Uitoefening door deurwaarder van aan aandeelhouder ten aanzien van vervreemding aandelen toekomende rechten

Samenvatting

Blijkens het bepaalde in art. 474g lid 4 Rv mag de beschikking van de rechtbank ten aanzien van de wettelijke en statutaire bepalingen geen afwijkingen inhouden, behoudens voor zover inachtneming van deze bepalingen de executoriale verkoop onmogelijk zou maken. Nu verweerster heeft geweigerd vrijwillig aan het arbitrale vonnis te voldoen, valt niet te verwachten dat zij als bestuurder…

Verder lezen
Terug naar overzicht