JOR 2013/124, Gerechtshof Amsterdam 18-12-2012, BY7709, 200.082.383/01 (met annotatie van mr. drs. J.W.A. Biemans)

Inhoudsindicatie

Bevoegdheid cessionaris om boedel (middellijk) te vertegenwoordigen op grond van lastgeving na vernietiging cessieovereenkomst door curator, Bewijslast, Verwijzing naar HR 2 april 1993, NJ 1993, 573; HR 22 oktober 2004, NJ 2006, 202 en HR 3 mei 1991, NJ 1992, 229, Tussenarrest

Samenvatting

Van een vorderingsgerechtigdheid op grond van een lastgeving met volmacht kan in de onderhavige procedure geen sprake zijn. Niet alleen heeft appellante onvoldoende feiten of stellingen aangedragen op grond waarvan kan worden aangenomen dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht