JOR 2013/135, Gerechtshof Amsterdam 12-03-2013, BZ4586, 200.099.629/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoop, Vordering tot overdracht van twee aandelen in BV, De eiser (Belgische vennootschap) is opgehouden te bestaan, Rechtsgevolg van de vereffening is dat de twee aandelen reeds zijn overgegaan naar de vennootschap die de overdracht vordert, Niet-ontvankelijkheid, Vervolg op OK 8 mei 2012, «JOR» 2012/214, m.nt. Josephus Jitta

Samenvatting

Op de vraag of Financière Retif NV/SA (“Financière”) na de vereffening is blijven bestaan alsmede op de vraag wat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht