JOR 2013/156, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2013, BZ0824, 200.110.588/01 (met annotatie van M. Klein Breteler)

Inhoudsindicatie

Retentierecht op onroerende zaak, Feitelijke macht, In casu geen retentierecht onderaannemer op woning in aanbouw, Verwijzing naar HR 5 december 2003, «JOR» 2004/92, m.nt. Bartels

Samenvatting

Van feitelijke macht is sprake als afgifte in de zin van art. 3:290 BW van de teruggehouden zaak door de retentor nodig is om haar weer in de macht van de schuldenaar of de rechthebbende te brengen. Bij een onroerende zaak is nodig dat de (onder)aannemer…

Verder lezen
Terug naar overzicht