JOR 2013/163, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 12-02-2013, BZ1818, 200.095.690

Inhoudsindicatie

Verjaring vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, Verjaringstermijn vangt aan als benadeelde voldoende zekerheid heeft verkregen dat schade is veroorzaakt door handelen van betrokken persoon, Tekortschieten van de bestuurde vennootschap hoeft hiervoor niet definitief te worden vastgesteld

Samenvatting

Het hof stelt voorop dat art. 3:310 lid 1 BW bepaalt dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van vijf jaren na aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijk persoon bekend is geworden…

Verder lezen
Terug naar overzicht