JOR 2013/165, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 19-02-2013, BZ1166, 200.108.680 (met annotatie van mr. J.M. Blanco Fernández)

Inhoudsindicatie

Definitie begrip kerkgenootschap, Een kerkgenootschap is een organisatie van aangeslotenen die zich de gemeenschappelijke godsverering van de aangeslotenen op de grondslag van gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen ten doel stelt en die als zelfstandig kerkgenootschap wil gelden, Vordering tot verbod gemeente om medewerking te verlenen aan lokale herdenking van Duitse soldaten op 4 mei, Toetsingsruimte (voorzieningen)rechter is zeer beperkt, Vordering (alsnog) afgewezen

Samenvatting

Bij dagvaarding op 3 mei 2012 heeft Federatief Joods Nederland (“FJN”) tegen de Gemeente gevorderd – kort gezegd…

Verder lezen
Terug naar overzicht