JOR 2013/173, Gerechtshof Amsterdam 26-03-2013, BZ5509, 200.089.448/01 (met annotatie van prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels)

Inhoudsindicatie

Gedragstoezicht op financiële markten, Achtergestelde deposito’s DSB, Achterstelling gedurende hele looptijd en dus ook bij tussentijds faillissement DSB, Er bestond voor AFM geen aanleiding om onderzoek te doen naar mogelijke overtredingen van de Wft door DSB, AFM niet aansprakelijk voor door depositohouder ten gevolge van faillissement DSB geleden schade, Vordering afgewezen, Hoger beroep van Rb. Amsterdam 13 april 2011, «JOR» 2011/225, m.nt. Van Ravels

Samenvatting

Geïntimeerde vordert in de onderhavige procedure dat voor…

Verder lezen