JOR 2013/177, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2013, BZ8561, 200.095.930/01 (met annotatie van mr. K. Frielink)

Inhoudsindicatie

Vermogensadvies, Bank heeft met advies om te beleggen in perpetuele achtergestelde obligaties geen gebrekkig advies gegeven, Geen schending zorgplicht, Hoger beroep van Rb. Leeuwarden 29 december 2010, «JOR» 2011/84

Samenvatting

Tussen partijen is in confesso dat tussen hen sprake was van een vermogensadviesrelatie.

Partijen twisten over de vraag of de voor Bijsterlandt BV en Bouw opgestelde risicoprofielen ook van toepassing zijn op de € 1,5 miljoen die in januari 2004 via de effectenrekening van Bouw is gestort en in…

Verder lezen